Τιμές

Οι τιμές κυμαίνονται από 50€ έως 120€ και εξαρτώνται από την περίοδο της κράτησης και τον τύπο του δωματίου.

Πολιτική ακυρώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1652/30-10-86 ΦΕΚ 167Α, σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη, εφόσον αυτή γίνει: